English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to publication
Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1985 t.39 z.3-4
Found : 393
View:
1. 

Jan Łabowski, rolnik i malarz / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1985 t.39 z.3-4

Sadowski, Wojciech

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Moi przyjaciel Łemkowie / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1985 t.39 z.3-4

Reinfuss, Roman

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Fizjonomia przedwojennych wsi łemkowskich / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1985 t.39 z.3-4

Leszczycki, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Notaki o Nikiforze / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1985 t.39 z.3-4

Jackowski, Aleksander; Januszkiewiczowa, Jadwiga

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Iwan Jurijewicz Rusenko / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1985 t.39 z.3-4

Wisłocki, Seweryn A.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Contents / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1985 t.39 z.3-4

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Łemkowszczyzna w wierszach Jerzego Harasymowicza / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1985 t.39 z.3-4

Kroh, Antoni

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

"Nikifor" Andrzeja Banacha / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1985 t.39 z.3-4

Jackowski, Aleksander

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Summary of articles / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1985 t.39 z.3-4

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Cerkiew w Przysłopiu i jej remont / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1985 t.39 z.3-4

Szanter, Zofia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Przyczynek do biografii Nikifora Drowniaka nzwanego "Krynickim" / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1985 t.39 z.3-4

Wisłocki, Seweryn A.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Osadnictwo z południa w Beskidzie Niskim i Sądeckim / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1985 t.39 z.3-4

Szanter, Zofia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Ośrodki kamieniarstwa ludowego na Łemkowszczyźnie Środkowej / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1985 t.39 z.3-4

Łopatkiewicz, Tadeusz

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Malarstwo ikonowe od XV do pierwszej połowy XVIII wieku na Łemkowszczyźnie / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1985 t.39 z.3-4

Biskupski, Romuald

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Z rozważań nad architekturą cerkwi łemkowskiej / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1985 t.39 z.3-4

Brykowski, Ryszard

Find similar objects  |  Add to bibliography