English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to publication
ETNOGRAFIA POLSKA 1983 t.27 z.1
Found : 1157
View:
1. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1983 t.27 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1983 t.27 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 1983 t.27 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1983 t.27 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1983 t.27 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Homo faber i homo ludens. Próba modelowego ujęcia kultur tradycyjnej i współczesnej / ETNOGRAFIA POLSKA 1983 t.27 z.2

Zadrożyńska, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Gruntowi i przychodnie. Z badań nad osadnictwem w mazowieckiej wsi pańszczyźnianej / ETNOGRAFIA POLSKA 1983 t.27 z.2

Woźniak, Andrzej

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Oświata a społeczno-kulturowe przeobrażenie wsi w latach ostatniej wojny i w okresie powojennym / ETNOGRAFIA POLSKA 1983 t.27 z.2

Biernacka, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Tradycja ludowa a kultura narodowa po II wojnie światowej / ETNOGRAFIA POLSKA 1983 t.27 z.2

Paprocka, Wanda

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Tradycyjny strój współczesnych Kurdów irackich i jego przemiany / ETNOGRAFIA POLSKA 1983 t.27 z.1

Dzięgiel, Leszek

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Noworoczne gry mongolskie. Ich symbolika i związki z magią / ETNOGRAFIA POLSKA 1983 t.27 z.1

Kabzinska-Stawarz, Iwona

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kultura ludowa Gruzji w relacjach polskich do początków XX w. / ETNOGRAFIA POLSKA 1983 t.27 z.1

Woźniak, Andrzej

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Zdobnictwo tykw w Peru / ETNOGRAFIA POLSKA 1983 t.27 z.1

Zachorowska, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Lekarstwa dla dzieci w źródłach historycznych od XVI do poł. XIX w. / ETNOGRAFIA POLSKA 1983 t.27 z.1

Dembińska, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kultura ludowa Peru. Jej treść, formy i interpretacje / ETNOGRAFIA POLSKA 1983 t.27 z.1

Posern-Zieliński, Aleksander

Find similar objects  |  Add to bibliography