English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Drozd-Piasecka, Mirosława, 1982, Społeczne funkcje sztuki ludowej. Sztuka ludowa w ideologii i świadomości szlachecko-inteligenckiej (od Oświecenia po Neoromantyzm) / ETNOGRAFIA POLSKA 1982 t.26 z.2
Found : 92
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1982 t.26 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1982 t.26 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Społeczne funkcje sztuki ludowej. Sztuka ludowa w życiu społeczeństwa II Rzeczypospolitej / ETNOGRAFIA POLSKA 1983 t.27 z.1

Drozd-Piasecka, Mirosława

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Społeczne funkcje sztuki ludowej. Sztuka ludowa w ocenie współczesnej młodzieży wiejskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1986 t.30 z.1

Drozd-Piasecka, Mirosława

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Społeczne funkcje sztuki ludowej. Sztuka ludowa w polityce kulturalnej, mysli społecznej oraz praktyce działania w okresie Polski Ludowej / ETNOGRAFIA POLSKA 1983 t.27 z.2

Drozd-Piasecka, Mirosława

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Postawy mieszkańców wsi w sytuacji konfliktowej zaistniałej na tle komasacji / ETNOGRAFIA POLSKA 1982 t.26 z.1

Drozd-Piasecka, Mirosława

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Z badań nad społecznymi funkcjami sztuki ludowej / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Drozd-Piasecka, Mirosława

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Warunki gospodarczo-społeczne a stosunek mieszkańców wsi południowo-wschodniego Mazowsza do ziemi (od uwłaszczenia do lat siedemdziesiątych XX w.) / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1

Drozd-Piasecka, Mirosława

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Postkomunizm. Ideowe i społeczne płaszczyzny dialogu / ETNOGRAFIA POLSKA 2002 t.46

Drozd-Piasecka, Mirosława

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Interpretacje przeszłości w legendach. Przyczynek do historii lokalnej w świadomości mieszkańców wsi / ETNOGRAFIA POLSKA 1982 t.26 z.2

Zowczak, Magdalena

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Zmiany postaw ludności wiejskiej do ziemi / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.1

Drozd-Piasecka, Mirosława

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Konflikt pozytywny Lewisa A. Cosera / ETNOGRAFIA POLSKA 1992 t.36 z.1

Drozd-Piasecka, Mirosława

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Walory estetyczne najblizszego otoczenia postrzegane przez współczesnych mieszkańców wsi łowickiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1991 t.35 z.2

Drozd-Piasecka, Mirosława

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Globalizacja - proces i próby jego opisu przez nauki o społeczeństwie / ETNOGRAFIA POLSKA 2004 t.48

Drozd-Piasecka, Mirosława

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Andrzej Lepper - chłopski przywódca charyzmatyczny? / ETNOGRAFIA POLSKA 2001 t.45

Drozd-Piasecka, Mirosława

Find similar objects  |  Add to bibliography