English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Kutrzeba-Pojnarowa, Anna, 1982, Przeszłość w teraźniejszości a procesy zmiany (współczesne problemy etnografii Polski) / ETNOGRAFIA POLSKA 1982 t.26 z.2
Found : 79
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1982 t.26 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1982 t.26 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Struktury elementarne i współczesne zmiany zwyczajów dotyczących małżeństw (przykład polski) / ETNOGRAFIA POLSKA 1977 t.21 z.1

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna; Stomma, Ludwik

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Współczesne problemy polskiej etnografii (materiały ogólnopolskiej konferencji etnograficznej zorganizowanej przez Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Katedrę Etnografii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Etnografii Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w dniach 24-26 marca 1983 roku / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Sylwetka naukowa Jana Stanisława Bystronia / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Dobrowolski, Kazimierz; Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

O nowy podręcznik etnografii Polski / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Założenia teoretyczne i realny program nowych prac nad syntezą etnografii Polski / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Pozycja Józefa Obrębskiego w etnografii polskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1972 t.16 z.1

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Ocena dorobku i perspektywy etnografii / ETNOGRAFIA POLSKA 1974 t.18 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.4

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.5

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1962 t.6

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Find similar objects  |  Add to bibliography