English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Kutrzeba-Pojnarowa, Anna, 1974, Ocena dorobku i perspektywy etnografii / ETNOGRAFIA POLSKA 1974 t.18 z.2
Found : 140
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1974 t.18 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1974 t.18 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

O nowy podręcznik etnografii Polski / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Założenia teoretyczne i realny program nowych prac nad syntezą etnografii Polski / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Pozycja Józefa Obrębskiego w etnografii polskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1972 t.16 z.1

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Przeszłość w teraźniejszości a procesy zmiany (współczesne problemy etnografii Polski) / ETNOGRAFIA POLSKA 1982 t.26 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Współczesne problemy polskiej etnografii (materiały ogólnopolskiej konferencji etnograficznej zorganizowanej przez Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Katedrę Etnografii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Etnografii Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w dniach 24-26 marca 1983 roku / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Teoretyczne i metodologiczne aspekty badań nad zwyczajami ludowymi. Przyczynek do dyskusji nad "Syntezą etnografii Polski" / ETNOGRAFIA POLSKA 1974 t.18 z.2

Kwaśniewicz, Krystyna

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1974 t.18 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Recenzje i artykuły recenzyjne / ETNOGRAFIA POLSKA 1974 t.18 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1974 t.18 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1974 t.18 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1974 t.18 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Recenzje i artykuły recenzyjne / ETNOGRAFIA POLSKA 1974 t.18 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Atlas kultury ludowej Polski jako jedna z form pracy etnograficznej / ETNOGRAFIA POLSKA t.4

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography