English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Paradowska, Maria, 1971, Rękopis kurdyjski ze zbiorów Augusta Kościeszy Żaby i jego znaczenie dla etnografii polskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2
Found : 124
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rękopis Władysława Jabłonowskiego i jego znaczenie dla historii etnografii polskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1968 t.12

Paradowska, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Znaczenie "Polskiego Atlasu Etnograficznego" dla etnografii Polski / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Gajek, Józef

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Założenia teoretyczne i realny program nowych prac nad syntezą etnografii Polski / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Procesy akulturacyjne w indiańskich społecznościach Meksyku / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Frankowska, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wkład polskich podróżników do historii etnografii. Pamiętnik Faustyna Ciecierskiego jako źródło etnograficzne XVIII wieku / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Kuczyński, Antoni

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.4

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.5

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1962 t.6

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Find similar objects  |  Add to bibliography