English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Posern-Zieliński, Aleksander, 1971, Odrodzenie ewolucjonizmu / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2
Found : 113
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Założenia teoretyczne i realny program nowych prac nad syntezą etnografii Polski / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Tendencje konserwatywne i rewolucyjne w ruchach społeczno-religijnych Trzeciego Świata / ETNOGRAFIA POLSKA 1974 t.18 z.1

Posern-Zieliński, Aleksander

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Rozwój i morfologia religii społeczeństwa rodowo-plemiennego. Kontrowersyjne założenia teorii S. A. Tokariewa / ETNOGRAFIA POLSKA 1973 t.17 z.1

Posern-Zieliński, Aleksander

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Podstawowe modele nauki a niektóre problemy teoretyczne etnologii w Polsce / ETNOGRAFIA POLSKA 1984 t.28 z.2

Sokolewicz, Zofia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Podstawowe modele nauki, a niektóre problemy teoretyczne etnologii w Polsce / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.2

Sokolewicz, Zofia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Założenia metodologiczne badań / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.1

Dynowski, Witold

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.4

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.5

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1962 t.6

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography