English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Frankowska, Maria, 1971, Procesy akulturacyjne w indiańskich społecznościach Meksyku / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2
Found : 116
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Z problematyki synkretyzmu religijnego Indian Meksyku / ETNOGRAFIA POLSKA 1972 t.16 z.1

Frankowska, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Z badań nad ludowym synkretyzmem religijnym w Meksyku - tradycyjne obchody zaduszkowe / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.1

Frankowska, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Symbolika religijna i jej znaczenie w wierzeniach Indian Meksyku na przykładzie znaku krzyża (wiek XVI-XX) / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.2

Frankowska, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Sanktuaria i pielgrzymki - ich rola w procesie ewangelizacji Indian Meksyku oraz kształtowanie się miejscowego synkretyzmu religijnego / ETNOGRAFIA POLSKA 1986 t.30 z.2

Frankowska, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Rękopis kurdyjski ze zbiorów Augusta Kościeszy Żaby i jego znaczenie dla etnografii polskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Paradowska, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.4

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.5

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1962 t.6

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Find similar objects  |  Add to bibliography