English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Gajek, Józef, 1971, Znaczenie "Polskiego Atlasu Etnograficznego" dla etnografii Polski / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2
Found : 35
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rękopis kurdyjski ze zbiorów Augusta Kościeszy Żaby i jego znaczenie dla etnografii polskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Paradowska, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Założenia teoretyczne i realny program nowych prac nad syntezą etnografii Polski / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wkład polskich podróżników do historii etnografii. Pamiętnik Faustyna Ciecierskiego jako źródło etnograficzne XVIII wieku / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Kuczyński, Antoni

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Źródła zainteresowań ludoznawczych w ideologii polskiego Oświecenia / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Woźniak, Andrzej

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Procesy akulturacyjne w indiańskich społecznościach Meksyku / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Frankowska, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Stare i nowe warstwy toponomiczne w polskich Karpatach / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Karaś, Mieczysław

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Północny Kaukaz pzrełomu XVIII i XIX w. w świetle relacji Jana Potockiego / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.1

Fabiański, Jan

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Rola obrzędów rodowo-rodzinnych w życiu mieszkańców Gramady / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.1

Kolewa, Tatiana

Find similar objects  |  Add to bibliography