English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Kutrzeba-Pojnarowa, Anna, 1971, Założenia teoretyczne i realny program nowych prac nad syntezą etnografii Polski / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2
Found : 104
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Odrodzenie ewolucjonizmu / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Posern-Zieliński, Aleksander

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Współpraca nauk społecznych w studiach nad przeszłością i teraźniejszością kultury wsi polskiej (Na marginesie nowych wydawnictw źródłowych / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

O nowy podręcznik etnografii Polski / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Przeszłość w teraźniejszości a procesy zmiany (współczesne problemy etnografii Polski) / ETNOGRAFIA POLSKA 1982 t.26 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Znaczenie "Polskiego Atlasu Etnograficznego" dla etnografii Polski / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Gajek, Józef

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Z zagadnień metodyki polskich prac etnograficznych: czas i przestrzeń w badaniach kultury ludowej / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Problematyka polskich prac etnograficznych dotyczących terenów Zachodnich Karpat / ETNOGRAFIA POLSKA 1962 t.6

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Założenia metodologiczne badań / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.1

Dynowski, Witold

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Pozycja Józefa Obrębskiego w etnografii polskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1972 t.16 z.1

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Ocena dorobku i perspektywy etnografii / ETNOGRAFIA POLSKA 1974 t.18 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Rękopis kurdyjski ze zbiorów Augusta Kościeszy Żaby i jego znaczenie dla etnografii polskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Paradowska, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Współczesne problemy polskiej etnografii (materiały ogólnopolskiej konferencji etnograficznej zorganizowanej przez Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Katedrę Etnografii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Etnografii Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w dniach 24-26 marca 1983 roku / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Find similar objects  |  Add to bibliography