English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Balassa, Ivan, 1969, Z działalności naukowej i organizacyjnej węgierskich placówek etnograficznych / ETNOGRAFIA POLSKA 1969 t.13 z.2
Found : 103
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1969 t.13 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

ETNOGRAFIA POLSKA 1969 t.13 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wykorzystanie filmu w dydaktycznej działalności placówek etnograficznych / ETNOGRAFIA POLSKA 1975 t.19 z.1

Kantor, Ryszard

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Implikacje teoretyczne etnograficznych badań terenowych / ETNOGRAFIA POLSKA 1969 t.13 z.2

Waligórski, Andrzej

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.4

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.5

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1962 t.6

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1968 t.12

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1970 t.14 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography