English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Komorowski, Zygmunt, 1969, Historyczne i etniczne tło przemian społecznych w Senegalu / ETNOGRAFIA POLSKA 1969 t.13 z.1
Found : 117
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1969 t.13 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

ETNOGRAFIA POLSKA 1969 t.13 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1969 t.13 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Uwagi o modelu / ETNOGRAFIA POLSKA 1969 t.13 z.1

Małkowska, Krystyna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1969 t.13 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1969 t.13 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1969 t.13 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 1969 t.13 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Odbicie przemian ekonomiczno-społecznych ostatniego stulecia w odzieży i stroju mieszkańców Gramady / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.1

Michajłowa, Ganka

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Etnografia w Szwecji / ETNOGRAFIA POLSKA 1969 t.13 z.1

Kucharska, Jadwiga

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Czynniki kształtujące współczesną strukturę zajęć rzemieślniczychwe wsi Zawoja w powiecie Sucha / ETNOGRAFIA POLSKA 1969 t.13 z.1

Ungeheuer, Grażyna

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Historia zaginionego rękopisu Wacława Sieroszewskiego / ETNOGRAFIA POLSKA 1969 t.13 z.1

Swienko, Henryk

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

"Négritude" w kategoriach antropologii kulturowej / ETNOGRAFIA POLSKA 1969 t.13 z.1

Makulski, Krzysztof

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Katedra Etnografii UAM w Poznaniu w latach 1945-1967 / ETNOGRAFIA POLSKA 1969 t.13 z.1

Wróblewski, Tadeusz

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Z działalności naukowej i organizacyjnej węgierskich placówek etnograficznych / ETNOGRAFIA POLSKA 1969 t.13 z.2

Balassa, Ivan

Find similar objects  |  Add to bibliography