English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Kuczyński, Antoni, 1969, Wkład polskich podróżników do historii etnografii. Relacja Józefa Kopcia o ludach Syberii / ETNOGRAFIA POLSKA 1969 t.13 z.1
Found : 87
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1969 t.13 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

ETNOGRAFIA POLSKA 1969 t.13 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wkład polskich podróżników do historii etnografii. Pamiętnik Faustyna Ciecierskiego jako źródło etnograficzne XVIII wieku / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Kuczyński, Antoni

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Pierwsza polska relacja o ludach Syberii / ETNOGRAFIA POLSKA 1968 t.12

Kuczyński, Antoni

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Udział Polaków w poznawaniu Syberii w XVII wieku na tle staropolskich wiadomości o ludach Rosji / ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.1

Kuczyński, Antoni

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wkład polskich podróżników do historii etnografii. Relacje Aleksandra Jabłonowskiego o Bliskim Wschodzie / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Paradowska, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.4

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.5

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1962 t.6

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Find similar objects  |  Add to bibliography