English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Pieńczak, Agnieszka, 2013, Pierwsze karmienie dziecka/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
Found : 127
View:
1. 

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Agnieszka Pieńczak (kier.nauk.)

Keywords: atlasy etnograficzne , dziecko - zwyczaje , narodziny - zwyczaje , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Keywords: atlasy etnograficzne , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Niektóre terminy odłączania dziecka od piersi/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Pieńczak, Agnieszka

Keywords: atlasy etnograficzne , dziecko - zwyczaje , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Niektóre zakazy związane ze zbyt długim karmieniem dziecka, I/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Pieńczak, Agnieszka

Keywords: atlasy etnograficzne , dziecko- przesądy ludowe , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Niektóre zakazy związane ze zbyt długim karmieniem dziecka, II/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Pieńczak, Agnieszka

Keywords: atlasy etnograficzne , dziecko- przesądy ludowe , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Trzymanie dziecka do chrztu i drużbowanie przez kobietę ciężarną / Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Podżorski, Kamil

Keywords: atlasy etnograficzne , chrzest dziecka - zwyczaje , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Nazwy przyjęcia organizowanego z okazji narodzin dziecka/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Diakowska-Kohut, Edyta

Keywords: atlasy etnograficzne , narodziny - zwyczaje , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Przyjęcie organizowane z okazji narodzin dziecka/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Diakowska-Kohut, Edyta

Keywords: atlasy etnograficzne , narodziny - zwyczaje , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Przyjęcie organizowane z okazji narodzin dziecka/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Diakowska-Kohut, Edyta

Keywords: atlasy etnograficzne , narodziny - zwyczaje , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Osoba pełniąca rolę gospodyni w czasie odwiedzin matki i dziecka, I/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Diakowska-Kohut, Edyta

Keywords: atlasy etnograficzne , narodziny - zwyczaje , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Osoba pełniąca rolę gospodyni w czasie odwiedzin matki i dziecka, II/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Diakowska-Kohut, Edyta

Keywords: atlasy etnograficzne , narodziny - zwyczaje , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Kłodnicki, Zygmunt (red.nauk.)

Keywords: atlasy etnograficzne , kultura społeczna , Polski Atlas Etnograficzny , wesele - zwyczaje

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Czynności magiczne ułatwiające poród, I/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Pieńczak, Agnieszka

Keywords: atlasy etnograficzne , Polski Atlas Etnograficzny , poród - praktyki magiczno-religijne , praktyki magiczno-religijne

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Czynności magiczne ułatwiające poród, II/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Pieńczak, Agnieszka

Keywords: atlasy etnograficzne , Polski Atlas Etnograficzny , poród - praktyki magiczno-religijne , praktyki magiczno-religijne

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Szycie przez kobietę ciężarną/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Podżorski, Kamil

Keywords: atlasy etnograficzne , kobieta ciężarna - zakazy , kultura społeczna , narodziny - wierzenia , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography