English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Podżorski, Kamil, 2013, Konsekwencje złamania zakazu plecenia przez kobietę ciężarną/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
Found : 44
View:
1. 

Konsekwencje złamania zakazu zawiązywania przez kobietę ciężarną/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Podżorski, Kamil

Keywords: atlasy etnograficzne , kobieta ciężarna- zakazy , kultura społeczna , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Konsekwencje złamania zakazu przechodzenia przez pole lub rolę przez kobietę ciężarną / Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Podżorski, Kamil

Keywords: atlasy etnograficzne , kobieta - zakazy , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Agnieszka Pieńczak (kier.nauk.)

Keywords: atlasy etnograficzne , dziecko - zwyczaje , narodziny - zwyczaje , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Keywords: atlasy etnograficzne , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Konsekwencje złamania zakazu kąpieli kobiety ciężarnej/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Podżorski, Kamil

Keywords: atlasy etnograficzne , kobieta ciężarna - zakazy , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Konsekwencje złamania zakazu udawaia się na rozstajne drogi przez kobietę ciężarną/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Podżorski, Kamil

Keywords: atlasy etnograficzne , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Zakazy i nakazy związane z pożyczaniem przez kobietę ciężarną/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Podżorski, Kamil

Keywords: atlasy etnograficzne , kobieta ciężarna- zakazy , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Szycie przez kobietę ciężarną/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Podżorski, Kamil

Keywords: atlasy etnograficzne , kobieta ciężarna - zakazy , kultura społeczna , narodziny - wierzenia , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Dotykanie i/ lub patrzenie na zwłoki oraz na padłe zwierzęta przez kobietę ciężarną/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Podżorski, Kamil

Keywords: atlasy etnograficzne , kobieta ciężarna- zakazy , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Przekraczanie "granicy" i leżącego człowieka przez kobietę ciężarną / Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Podżorski, Kamil

Keywords: atlasy etnograficzne , kobieta - zakazy , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Kłodnicki, Zygmunt (red.nauk.)

Keywords: atlasy etnograficzne , kultura społeczna , Polski Atlas Etnograficzny , wesele - zwyczaje

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Spoglądanie na księżyc i słońce przez osobę ciężarną/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Podżorski, Kamil

Keywords: atlasy etnograficzne , kobieta cieżarna - zakazy , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Konsekwencje rozniecania ognia i wpatrywania się w jego płomień przez kobietę ciężarna/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Podżorski, Kamil

Keywords: atlasy etnograficzne , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Inne zakazy zwiążane z ciężarną / Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Podżorski, Kamil

Keywords: atlasy etnograficzne , kobieta - zakazy , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Udawanie się na cmentarz i uczestnictwo kobiety ciężarnej w pogrzebie/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Podżorski, Kamil

Keywords: atlasy etnograficzne , kobieta ciężarna- zakazy , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography