English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Kutrzeba-Pojnarowa, Anna, 1967, Współpraca nauk społecznych w studiach nad przeszłością i teraźniejszością kultury wsi polskiej (Na marginesie nowych wydawnictw źródłowych / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
Found : 115
View:
1. 

ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Założenia teoretyczne i realny program nowych prac nad syntezą etnografii Polski / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Etnografia w aktualnych tendencjach rozwojowych nauk społecznych / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Dynowski, Witold

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Współczesne problemy polskiej etnografii (materiały ogólnopolskiej konferencji etnograficznej zorganizowanej przez Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Katedrę Etnografii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Etnografii Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w dniach 24-26 marca 1983 roku / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Etnografia polska w trzydziestoleciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (związek z tradycją i nowe kierunki badań) / ETNOGRAFIA POLSKA 1975 t.19 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Pozycja Józefa Obrębskiego w etnografii polskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1972 t.16 z.1

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

VII Międzynarodowy kongres Nauk Antropologicznych i Etnologicznych w Moskwie 3-10 VIII 1964 / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Badanie ośrodka krakowskiego nad rzemiosłem wiejskim / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Zambrzycka-Kunachowicz, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.4

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.5

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1962 t.6

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography