English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Bohdanowicz, Janusz, 1999, Cel wyposażenia zmarłego w pieniądze/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
Found : 212
View:
1. 

Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas (maps)

Bohdanowicz, Janusz (red.nauk.)

Keywords: atlasy etnograficzne , obrzędy pogrzebowe - Polska , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wyposażenie zmarłego w pożywienie i używki/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Bohdanowicz, Janusz

Keywords: atlasy etnograficzne , obrzędy pogrzebowe - Polska , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wyposażenie zmarłego w przedmioty osobistego użytku/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Bohdanowicz, Janusz

Keywords: atlasy etnograficzne , obrzędy pogrzebowe - Polska , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Nakrycie głowy zmarłego, I/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Bohdanowicz, Janusz (red.nauk.)

Keywords: atlasy etnograficzne , obrzędy pogrzebowe - Polska , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Agnieszka Pieńczak (kier.nauk.)

Keywords: atlasy etnograficzne , dziecko - zwyczaje , narodziny - zwyczaje , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wyposażenie zmarłego w przedmioty osobistego użytku związane z pożywieniem i używkami/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Bohdanowicz, Janusz

Keywords: atlasy etnograficzne , obrzędy pogrzebowe - Polska , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Nakrycie głowy zmarłego, III/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Bohdanowicz, Janusz (red.nauk.)

Keywords: atlasy etnograficzne , obrzędy pogrzebowe - Polska , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Czuwanie przy zwłokach/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Bohdanowicz, Janusz

Keywords: atlasy etnograficzne , obrzędy pogrzebowe - Polska , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Reliktowy zwyczaj tłuczenia naczyń/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Bohdanowicz, Janusz

Keywords: atlasy etnograficzne , obrzędy pogrzebowe - Polska , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Zawiadomienie pszczół o śmierci gospodarza/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Bohdanowicz, Janusz

Keywords: atlasy etnograficzne , obrzędy pogrzebowe - Polska , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wyprowadzanie zwłok na cmentarz/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Bohdanowicz, Janusz

Keywords: atlasy etnograficzne , obrzędy pogrzebowe - Polska , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Poczęstunek po pogrzebie/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Bohdanowicz, Janusz

Keywords: atlasy etnograficzne , obrzędy pogrzebowe - Polska , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Formy ubioru zmarłych/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Bohdanowicz, Janusz (red.nauk.)

Keywords: atlasy etnograficzne , obrzędy pogrzebowe - Polska , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Zwyczaj zawiadamiania bydła o śmierci gospodarza/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Bohdanowicz, Janusz

Keywords: atlasy etnograficzne , Polski Atlas Etnograficzny , zwyczaje pogrzebowe - Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Keywords: atlasy etnograficzne , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography