English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
1965, Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9
Found : 1187
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Z problematyki łuku / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Burchard, Przemysław

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wkład polskich podróżników do historii etnografii. Relacje Aleksandra Jabłonowskiego o Bliskim Wschodzie / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Paradowska, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Z zagadnień metodyki polskich prac etnograficznych: czas i przestrzeń w badaniach kultury ludowej / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Etnografia a współczesność. Nieco refleksji metodologicznych w związku z badaniami na Ziemiach Zachodnich / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Burszta,Józef

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Brogi jako element zagrody chłopskiej w Polsce (na podstawie badań etnograficznych w 1955 roku) / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Kwaśniewski, Krzysztof

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Z badań nad zwyczajami dorocznymi w społeczności wiejskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Kwaśniewicz, Krystyna

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Garncarstwo południowego Sindu (Pakistan Zachodni) / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Wolski, Krzysztof

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

250-lecie Muzeum Antropologii i Etnografii im.Piotra Wielkiego w Leningradzie / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Dynowski, Witold

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Współczesne badania nad rodziną wiejską w Polsce / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Markowska, Danuta

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Rozpad rodziny macierzystej na Sumatrze a pozycja społeczna kobiety / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Szynkiewicz, Sławoj

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Źródła arabskie do dziejów Afryki na południe od Sahary / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Lewicki, Tadeusz

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

VII Międzynarodowy kongres Nauk Antropologicznych i Etnologicznych w Moskwie 3-10 VIII 1964 / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography