English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Dynowski, Witold, 1965, 250-lecie Muzeum Antropologii i Etnografii im.Piotra Wielkiego w Leningradzie / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9
Found : 97
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Witold Dynowski (23.08.1903-31.07.1986). Profesor etnografii Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel i naczelny redaktor "Etnografii Polskiej" / ETNOGRAFIA POLSKA 1987 t.31 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie / ETNOGRAFIA POLSKA 1975 t.19 z.2

Dynowski, Witold

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wieś i miasto w pracach Zakładu Etnografii Uniwersytetu Warszawskiego / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2

Dynowski, Witold

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Z dziedzin deficytowych etnografii polskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Dynowski, Witold

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Etnografia w aktualnych tendencjach rozwojowych nauk społecznych / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Dynowski, Witold

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.4

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.5

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1962 t.6

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1968 t.12

Find similar objects  |  Add to bibliography