English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Kutrzeba-Pojnarowa, Anna, 1965, Z zagadnień metodyki polskich prac etnograficznych: czas i przestrzeń w badaniach kultury ludowej / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9
Found : 104
View:
1. 

Problematyka polskich prac etnograficznych dotyczących terenów Zachodnich Karpat / ETNOGRAFIA POLSKA 1962 t.6

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

VII Międzynarodowy kongres Nauk Antropologicznych i Etnologicznych w Moskwie 3-10 VIII 1964 / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Miejsce etnograficznych zbiorów muzealnych w kształtowaniu obrazu kultury narodu / ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Założenia teoretyczne i realny program nowych prac nad syntezą etnografii Polski / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Uwagi na temat organizacji i metod etnograficznych badań terenowych we Francji / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Fenomenologiczna koncepcja historii i kultury. Zastosowanie w polskich badaniach etnograficznych / ETNOGRAFIA POLSKA 1968 t.12

Zadrożyńska-Barącz, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Atlas kultury ludowej Polski jako jedna z form pracy etnograficznej / ETNOGRAFIA POLSKA t.4

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Etnografia polska w trzydziestoleciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (związek z tradycją i nowe kierunki badań) / ETNOGRAFIA POLSKA 1975 t.19 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Współpraca nauk społecznych w studiach nad przeszłością i teraźniejszością kultury wsi polskiej (Na marginesie nowych wydawnictw źródłowych / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Przemiany tradycyjnej kultury chłopskiej (wieś Trześniów na Podkarpaciu) / ETNOGRAFIA POLSKA 1986 t.30 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kazimierz Dobrowolski: teoretyk kultury, etnolog, socjolog. Portret uczonego / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

O nowy podręcznik etnografii Polski / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wspomnienie o profesorze Eugeniuszu Frankowskim / ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Sylwetka naukowa Jana Stanisława Bystronia / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Dobrowolski, Kazimierz; Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography