English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Gładysz, Mieczysław, 1962, Zarys planu działalności i organizacji Międzynarodowej Komisji do Badania Kultury Ludowej w Karpatach / ETNOGRAFIA POLSKA 1962 t.6
Found : 87
View:
1. 

Jubileuszowa Konferencja Międzynarodowej Komisji do Badań Kultury Ludowej w Karpatach i na Bałkanach (1959-1979) / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2

Gładysz, Mieczysław

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Z działalności Polskiej Komisji do Badań Kultury Ludowej w Karpatach / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2

Gładysz, Mieczysław

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dwadzieścia lat działalności Międzynarodowej Komisji do Badań Kultury Ludowej w Karpatach i na Bałkanach (MKKKB) / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2

Frolec, Vaclav

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1962 t.6

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Zarys historii Międzynarodowej Komisji do Badania Kultury Ludowej w Karpatach/ LUD 2005 t.89

Godyń-Wrzesień,Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Ochrona zabytków kultury ludowej w Karpatach Polskich / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2

Midura, Franciszek

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.4

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.5

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1968 t.12

Find similar objects  |  Add to bibliography