English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Kutrzeba-Pojnarowa, Anna, 1960, O nowy podręcznik etnografii Polski / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
Found : 150
View:
1. 

Założenia teoretyczne i realny program nowych prac nad syntezą etnografii Polski / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Przeszłość w teraźniejszości a procesy zmiany (współczesne problemy etnografii Polski) / ETNOGRAFIA POLSKA 1982 t.26 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Pozycja Józefa Obrębskiego w etnografii polskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1972 t.16 z.1

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Ocena dorobku i perspektywy etnografii / ETNOGRAFIA POLSKA 1974 t.18 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Współczesne problemy polskiej etnografii (materiały ogólnopolskiej konferencji etnograficznej zorganizowanej przez Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Katedrę Etnografii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Etnografii Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w dniach 24-26 marca 1983 roku / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Atlas kultury ludowej Polski jako jedna z form pracy etnograficznej / ETNOGRAFIA POLSKA t.4

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Struktury elementarne i współczesne zmiany zwyczajów dotyczących małżeństw (przykład polski) / ETNOGRAFIA POLSKA 1977 t.21 z.1

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna; Stomma, Ludwik

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Z zagadnień metodyki polskich prac etnograficznych: czas i przestrzeń w badaniach kultury ludowej / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Współpraca nauk społecznych w studiach nad przeszłością i teraźniejszością kultury wsi polskiej (Na marginesie nowych wydawnictw źródłowych / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Miejsce etnograficznych zbiorów muzealnych w kształtowaniu obrazu kultury narodu / ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Przemiany tradycyjnej kultury chłopskiej (wieś Trześniów na Podkarpaciu) / ETNOGRAFIA POLSKA 1986 t.30 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kazimierz Dobrowolski: teoretyk kultury, etnolog, socjolog. Portret uczonego / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Etnografia polska w trzydziestoleciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (związek z tradycją i nowe kierunki badań) / ETNOGRAFIA POLSKA 1975 t.19 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Problematyka polskich prac etnograficznych dotyczących terenów Zachodnich Karpat / ETNOGRAFIA POLSKA 1962 t.6

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography