English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Pokropek, Marian, 1959, Budownictwo ludowe na obszarze Kurpiowskiej Puszczy Zielonej / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2
Found : 84
View:
1. 

/ Etnografia Polska 1958 t.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

/ Etnografia Polska 1959 t.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Zagadnienie świadomości grupowej mieszkańców Kurpiowskiej Puszczy Zielonej / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2

Judenko, Konstanty

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Prace nad monografią etnograficzną Kurpiowskiej Puszczy Zielonej / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kurpiowski strój ludowy Puszczy Zielonej / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2

Zagórna, Barbara

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Chłopska gospodarka rolna Puszczy Zielonej (od uwłaszczenia do chwili obecnej) / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2

Szyfelbejn, Zofia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Gospodarka hodowlano-pasterska w Puszczy Zielonej (od końca XIX w. do lat pięćdziesiątych XX w.) / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2

Biernacka, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.4

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.5

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1962 t.6

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Find similar objects  |  Add to bibliography