English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Kutrzeba-Pojnarowa, Anna, 1965, VII Międzynarodowy kongres Nauk Antropologicznych i Etnologicznych w Moskwie 3-10 VIII 1964 / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9
Found : 104
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Etnologia japońska. Jej obraz na VIII Międzynarodowym Kongresie Nauk Antropologicznych i Etnologicznych w Tokio / ETNOGRAFIA POLSKA 1970 t.14 z.1

Dynowski, Witold

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Uwagi na temat organizacji i metod etnograficznych badań terenowych we Francji / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Współczesne problemy polskiej etnografii (materiały ogólnopolskiej konferencji etnograficznej zorganizowanej przez Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Katedrę Etnografii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Etnografii Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w dniach 24-26 marca 1983 roku / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Z zagadnień metodyki polskich prac etnograficznych: czas i przestrzeń w badaniach kultury ludowej / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

LUD 1975 t.59

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna [et al.]

Keywords: etnologia - kongeresy , IX Kongres Nauk Antropologicznych i Etnologicznych

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Współpraca nauk społecznych w studiach nad przeszłością i teraźniejszością kultury wsi polskiej (Na marginesie nowych wydawnictw źródłowych / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Atlas kultury ludowej Polski jako jedna z form pracy etnograficznej / ETNOGRAFIA POLSKA t.4

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Miejsce etnograficznych zbiorów muzealnych w kształtowaniu obrazu kultury narodu / ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Przemiany tradycyjnej kultury chłopskiej (wieś Trześniów na Podkarpaciu) / ETNOGRAFIA POLSKA 1986 t.30 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kazimierz Dobrowolski: teoretyk kultury, etnolog, socjolog. Portret uczonego / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Etnografia polska w trzydziestoleciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (związek z tradycją i nowe kierunki badań) / ETNOGRAFIA POLSKA 1975 t.19 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

O nowy podręcznik etnografii Polski / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Problematyka polskich prac etnograficznych dotyczących terenów Zachodnich Karpat / ETNOGRAFIA POLSKA 1962 t.6

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography