English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
2000, Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44
Found : 136
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Co to jest postmodernizm w antropologii? / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Olszewska-Dyoniziak, Barbara

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Artykuły recenzyjne, recenzje i omówiena / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Papież chodzi po Podhalu / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Prosińska, Magdalena

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Rodzina Szulców / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Beszterda, Rafał

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Między grupą etniczną a narodem / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Kabzińska, Iwona

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kult bohatera religijnego na przykładzie świętego Wojciecha / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Urbańska, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Proces kształtowania się i rozwoju tożsamości etnicznej mieszkańców Wierszyny (Syberia środkowa) / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Wiśniewska, Agata

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Ziemiaństwo polskie w Republice L:itewskiej wobec języka polskiego (okres międzywojenny) / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Zielińska, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Problem mniejszości białoruskiej w publicystyce konserwatystów poznańskich w latach 1918-1939 / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Wrzesińska, Katarzyna

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

"Najważniejsze, żeby pamiętać..." Cmentarz jako źródło do badań tożsamości zbiorowej mieszkańców wsi na Białorusi i ich wyobrażeń na temat śmierci / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Demski, Dagnosław

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Iberica Frankowsciana. Przyczynki do zainteresowań Eugeniusza Franowskiego baskijską kulturą ludową / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Tomicki, Ryszard

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Ofiara z człowieka. Wspomnienie trzech wydarzeń z końca XIX i początków XX wieku w podgórskich wsiach w Polsce / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Kolczyński, Jarosław

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Typ relatywizmu moralnego i kognitywnego a relatywizm kulturowy w ujęciu M. J. Herskovitsa / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1

Gierszewski, Zbigniew

Find similar objects  |  Add to bibliography