English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Urbańska, Anna, 2000, Kult bohatera religijnego na przykładzie świętego Wojciecha / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44
Found : 88
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kult św. Wojciecha w polskiej kulturze ludowej. Zarys problematyki / ETNOGRAFIA POLSKA 1996 t.40

Paradowska, Maria; Urbańska, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kult świętego Wojciecha we wsi mazowieckiej XVIII i pierwszej połowy XIX wieku na tle kultu innych świętych / ETNOGRAFIA POLSKA 1998 t.42

Woźniak, Andrzej

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Ziemiaństwo polskie w Republice L:itewskiej wobec języka polskiego (okres międzywojenny) / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Zielińska, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Co to jest postmodernizm w antropologii? / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Olszewska-Dyoniziak, Barbara

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Artykuły recenzyjne, recenzje i omówiena / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Papież chodzi po Podhalu / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Prosińska, Magdalena

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rodzina Szulców / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Beszterda, Rafał

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Między grupą etniczną a narodem / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Kabzińska, Iwona

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.4

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.5

Find similar objects  |  Add to bibliography