English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Zielińska, Anna, 2000, Ziemiaństwo polskie w Republice L:itewskiej wobec języka polskiego (okres międzywojenny) / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44
Found : 89
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Prestiż i funkcja języka polskiego w okolicach Baranowicz na Białorusi / ETNOGRAFIA POLSKA 1993 t.37 z.2

Zielińska, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Co to jest postmodernizm w antropologii? / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Olszewska-Dyoniziak, Barbara

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Uwagi wstępne / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1

Dobrowolska, Danuta

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kult bohatera religijnego na przykładzie świętego Wojciecha / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Urbańska, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Artykuły recenzyjne, recenzje i omówiena / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Papież chodzi po Podhalu / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Prosińska, Magdalena

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rodzina Szulców / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Beszterda, Rafał

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Między grupą etniczną a narodem / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Kabzińska, Iwona

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Proces kształtowania się i rozwoju tożsamości etnicznej mieszkańców Wierszyny (Syberia środkowa) / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Wiśniewska, Agata

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Problem mniejszości białoruskiej w publicystyce konserwatystów poznańskich w latach 1918-1939 / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Wrzesińska, Katarzyna

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Współczesne problemy polskiej etnografii (materiały ogólnopolskiej konferencji etnograficznej zorganizowanej przez Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Katedrę Etnografii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Etnografii Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w dniach 24-26 marca 1983 roku / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

"Najważniejsze, żeby pamiętać..." Cmentarz jako źródło do badań tożsamości zbiorowej mieszkańców wsi na Białorusi i ich wyobrażeń na temat śmierci / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Demski, Dagnosław

Find similar objects  |  Add to bibliography