English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Olszewska-Dyoniziak, Barbara, 2000, Co to jest postmodernizm w antropologii? / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44
Found : 88
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Fukcjonalny model analizy kultury w świetle niektórych osiągnięć współczesnej antropologii i socjologii / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Olszewska-Dyoniziak, Barbara

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Przemiany kulturowe wsi podmiejskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Olszewska-Dyoniziak, Barbara

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Antropologia społeczna jako przedmiot nauczania / ETNOGRAFIA POLSKA 1976 t.20 z.1

Olszewska-Dyoniziak, Barbara

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Artykuły recenzyjne, recenzje i omówiena / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Papież chodzi po Podhalu / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Prosińska, Magdalena

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Rodzina Szulców / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Beszterda, Rafał

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Między grupą etniczną a narodem / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Kabzińska, Iwona

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Proces kształtowania się i rozwoju tożsamości etnicznej mieszkańców Wierszyny (Syberia środkowa) / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Wiśniewska, Agata

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Ziemiaństwo polskie w Republice L:itewskiej wobec języka polskiego (okres międzywojenny) / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Zielińska, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Problem mniejszości białoruskiej w publicystyce konserwatystów poznańskich w latach 1918-1939 / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Wrzesińska, Katarzyna

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kult bohatera religijnego na przykładzie świętego Wojciecha / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Urbańska, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography