English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Beszterda, Rafał, 1999, Rodzina Holtzerów / ETNOGRAFIA POLSKA 1999 t.43
Found : 94
View:
1. 

ETNOGRAFIA POLSKA 1999 t.43

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1999 t.43

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Rodzina Szulców / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44

Beszterda, Rafał

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Identyfikacja religijna i stosunki międzywyznaniowe we wsiach mieszanych prawosławno-katolickich na Nieświeżczyźnie / ETNOGRAFIA POLSKA 1999 t.43

Sadowski, Rafał

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Szlachta i chłopi. Stereotypy a życie społeczności lokalnej wybranych miejscowości centralnej Białorusi / ETNOGRAFIA POLSKA 1999 t.43

Poborski, Rafał

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Recenzje i omówienia / ETNOGRAFIA POLSKA 1999 t.43

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1999 t.43

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1999 t.43

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1999 t.43

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

O słowach, emocjach i "polskiej krzywdzie" / ETNOGRAFIA POLSKA 1999 t.43

Kabzińska, Iwona

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Etnografologia / ETNOGRAFIA POLSKA 1999 t.43

Kordos, Przemysław

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Terra Incognita / ETNOGRAFIA POLSKA 1999 t.43

Waszczyńska, Katarzyna

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1999 t.43, 1999

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1999 t.43

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Staroobrzędowcy w Hamburgu. Studium złożonej tożsamości / ETNOGRAFIA POLSKA 1999 t.43

Zielińska, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kim jest Polak, a kim Białorusin w świadomości mieszkańców okolic Nieświerza i Klecka / ETNOGRAFIA POLSKA 1999 t.43

Wittels, Krzysztof

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

O świadomości historycznej mieszkańców Białorusi Zachodniej / ETNOGRAFIA POLSKA 1999 t.43

Rutkowska, Amudena

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Rosjanie na Białorusi - swoi czy obcy? / ETNOGRAFIA POLSKA 1999 t.43

Wierzbowska, Agata

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Język białoruski a białoruska świadomość narodowa (sytuacja w dwóch miasteczkach Republiki) / ETNOGRAFIA POLSKA 1999 t.43

Biłas, Agata

Find similar objects  |  Add to bibliography