English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Kutrzeba-Pojnarowa, Anna, 1988, Kazimierz Dobrowolski: teoretyk kultury, etnolog, socjolog. Portret uczonego / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2
Found : 128
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Sylwetka naukowa Jana Stanisława Bystronia / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Dobrowolski, Kazimierz; Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Przemówienie wygłoszone 1 grudnia 1988 r. w Sali Senackiej Uniwersytetu Warszawskiego / ETNOGRAFIA POLSKA 1991 t.35 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Strój krakowski jako strój narodowy / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2

Radzimirska-Pąkowska, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Studia nad teorią kultury ludowej / ETNOGRAFIA POLSKA t.4

Dobrowolski, Kazimierz

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Semiotyka strukturalizmu. Próba interpretacji / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2

Malewska, Anna; Stuchliński, Józef Andrzej

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Polemiki / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Recenzje i omówienia / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Atlas kultury ludowej Polski jako jedna z form pracy etnograficznej / ETNOGRAFIA POLSKA t.4

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Z zagadnień metodyki polskich prac etnograficznych: czas i przestrzeń w badaniach kultury ludowej / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Współpraca nauk społecznych w studiach nad przeszłością i teraźniejszością kultury wsi polskiej (Na marginesie nowych wydawnictw źródłowych / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Miejsce etnograficznych zbiorów muzealnych w kształtowaniu obrazu kultury narodu / ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography