English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
1988, Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2
Found : 171
View:
1. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1993 t.37 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1991 t.35 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1991 t.35 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1990 t.34

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Polemiki / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Recenzje i omówienia / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

"Prokes" - baza danych o źródłach archiwalnych dotyczących kultury ludowej Karpat Polskich / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2

Duszeńko-Król, Elżbieta; Heller, Krzysztof

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kazimierz Dobrowolski: teoretyk kultury, etnolog, socjolog. Portret uczonego / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Forma, treść i uwarunkowania polinezyjskiego synkretyzmu. Zarys problematyki / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1

Posern-Zieliński, Aleksander

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Reformy religijne Delawarów jako próba reintegracji społeczno-kulturowej (2 poł. XVIII - pocz. XIX w.) / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1

Posern-Zielińska, Mirosława

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Techniki budowy domów stosowane przez Indian Kiczua z Doliny Cayash (dep. Lima, Peru) / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1

Walendziak, Teresa

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Źródła do dziejów przedhiszpańskiego Meksyku. I Historia Meksyku (1548?) / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1

Tomicki, Ryszard

Find similar objects  |  Add to bibliography