English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Mróz, Lech, 1988, Suplement do pocztu królów i starszych cygańskich w Polsce / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1
Found : 111
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wyróżnianie grupy własnej przez Cyganów w Polsce: swojskość, inność, obcość / ETNOGRAFIA POLSKA 1986 t.30 z.1

Mróz, Lech

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Polemiki / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Recenzje i omówienia / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

O problemie cygańskim / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Mróz, Lech

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Badania nad Cyganami / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Mróz, Lech

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

"Prokes" - baza danych o źródłach archiwalnych dotyczących kultury ludowej Karpat Polskich / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2

Duszeńko-Król, Elżbieta; Heller, Krzysztof

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kazimierz Dobrowolski: teoretyk kultury, etnolog, socjolog. Portret uczonego / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Forma, treść i uwarunkowania polinezyjskiego synkretyzmu. Zarys problematyki / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1

Posern-Zieliński, Aleksander

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Reformy religijne Delawarów jako próba reintegracji społeczno-kulturowej (2 poł. XVIII - pocz. XIX w.) / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1

Posern-Zielińska, Mirosława

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Techniki budowy domów stosowane przez Indian Kiczua z Doliny Cayash (dep. Lima, Peru) / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1

Walendziak, Teresa

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Źródła do dziejów przedhiszpańskiego Meksyku. I Historia Meksyku (1548?) / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1

Tomicki, Ryszard

Find similar objects  |  Add to bibliography