English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Paradowska, Maria, 1988, Udział Wielkopolan w polskich penetracjach etnograficznych na obszarach pozaeuropejskich / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1
Found : 117
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Pamiętniki polskie i ich wartość źródłowa w badaniach kultury ludów pozaeuropejskich / ETNOGRAFIA POLSKA 1973 t.17 z.1

Paradowska, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Józef Zwierzycki - badacz ludów pozaeuropejskich / ETNOGRAFIA POLSKA 1991 t.35 z.1

Paradowska, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

"Prokes" - baza danych o źródłach archiwalnych dotyczących kultury ludowej Karpat Polskich / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2

Duszeńko-Król, Elżbieta; Heller, Krzysztof

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Szlachecka "silva rerum" jako źródło do badań etnograficznych / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2

Partyka, Joanna

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.4

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.5

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1962 t.6

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1964 t.8

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Find similar objects  |  Add to bibliography