English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Posern-Zielińska, Mirosława, 1988, Reformy religijne Delawarów jako próba reintegracji społeczno-kulturowej (2 poł. XVIII - pocz. XIX w.) / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1
Found : 101
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Obraz tradycyjnej kultury materialnej Danii w muzeach na wolnym powietrzu / ETNOGRAFIA POLSKA 1969 t.13 z.1

Posern-Zielińska, Mirosława

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wkład indiańskiej historiografii w poznanie dziejów podboju Ameryki / ETNOGRAFIA POLSKA 1969 t.13 z.1

Posern-Zielińska, Mirosława

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Koncepcja zbawienia w doktrynach ruchów religijno-politycznych Indian Ameryki Północnej / ETNOGRAFIA POLSKA 1972 t.16 z.2

Posern-Zielińska, Mirosława

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Źródła relatywnej deprawacji a geneza shakeryzmu / ETNOGRAFIA POLSKA 1975 t.19 z.2

Posern-Zielińska, Mirosława

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Warunki gospodarczo-społeczne a stosunek mieszkańców wsi południowo-wschodniego Mazowsza do ziemi (od uwłaszczenia do lat siedemdziesiątych XX w.) / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1

Drozd-Piasecka, Mirosława

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Forma, treść i uwarunkowania polinezyjskiego synkretyzmu. Zarys problematyki / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1

Posern-Zieliński, Aleksander

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Semiotyka strukturalizmu. Próba interpretacji / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2

Malewska, Anna; Stuchliński, Józef Andrzej

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Gry mongolskie w cyklu rocznym. Próba wyjaśnienia przyczyn ich sezonowości / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1

Kabzinska-Stawarz, Iwona

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Polemiki / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Recenzje i omówienia / ETNOGRAFIA POLSKA 1988 t.32 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Find similar objects  |  Add to bibliography