English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Kopczyńska-Jaworska, Bronisława, 1987, Antropologia miasta / ETNOGRAFIA POLSKA 1987 t.31 z.2
Found : 111
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1987 t.31 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1987 t.31 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Badanie kultury robotniczej dużego miasta / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Kopczyńska-Jaworska, Bronisława

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Szałaśnictwo w Karpatach Polskich w świetle prac zespołowych w r. 1960 / ETNOGRAFIA POLSKA 1962 t.6

Kopczyńska-Jaworska, Bronisława

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wędrówki pasterskie w Beskidzie Śląskim / ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.5

Kopczyńska-Jaworska, Bronisława

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Owcze sery zdobione z Karpat / ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.5

Kopczyńska-Jaworska, Bronisława

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Próba klasyfikacji typów pasterstwa karpackiego / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Kopczyńska-Jaworska, Bronisława

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wieś Gramada, problematyka i organizacja badań / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.1

Kopczyńska-Jaworska, Bronisława

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Warunki bytowe i budżet rodziny wiejskiej w Gramadzie / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.1

Kopczyńska-Jaworska, Bronisława

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Społeczne uwarunkowania zwyczajów związanych z wyborem współmałżonka oraz społeczne funkcje obrzędowości weselnej / ETNOGRAFIA POLSKA 1977 t.21 z.1

Kopczyńska-Jaworska, Bronisława

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Dyskusyjne problemy syntezy badań nad pasterstwem wysokogórskim / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2

Kopczyńska-Jaworska, Bronisława

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Katedra Etnografii Uniwersytetu Łódzkiego / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Kopczyńska-Jaworska, Bronisława

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wychowanie dziecka robotniczego / ETNOGRAFIA POLSKA 1991 t.35 z.2

Kopczyńska-Jaworska, Bronisława

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Z badań nad pasterstwem i hodowlą na Podhalu / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1

Kopczyńska-Jaworska, Bronisława

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1987 t.31 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography