English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
1985, Recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
Found : 1154
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Artykuły recenzyjne i omówienia / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Badania nad Cyganami / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Mróz, Lech

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Instytut Etnologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Jasiewicz, Zbigniew

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Badanie kultury robotniczej dużego miasta / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Kopczyńska-Jaworska, Bronisława

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Zakład Etnografii Instytutu Archeologii i Etnografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Karwicka, Teresa

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Dychotomia natura - kultura jako szczególny problem etnologii / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Kaniowska, Katarzyna

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Podstawowe modele nauki, a niektóre problemy teoretyczne etnologii w Polsce / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.2

Sokolewicz, Zofia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Sokolewicz, Zofia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Polska amerykanistyka etnologiczna. Jej doświadczenia, możliwości, perspektywy / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Posern-Zieliński, Aleksander

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Instytut Rolnictwa i Leśnictwa Krajów Tropikalnych i Subtropikalnych Akademii Rolniczej w Krakowie jako ośrodek badań etnograficznych / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Dzięgiel, Leszek

Find similar objects  |  Add to bibliography