English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Kopczyńska-Jaworska, Bronisława, 1985, Katedra Etnografii Uniwersytetu Łódzkiego / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
Found : 136
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Badanie kultury robotniczej dużego miasta / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Kopczyńska-Jaworska, Bronisława

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Katedra Etnografii Słowian Uniwersytetu Jagiellońskiego / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Zambrzycka-Kunachowicz, Anna; Robotycki, Czesław

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Katedra Etnografii Uniwersytetu im. Bolesława Bieruta we Wrocławiu / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Bazielich, Barbara

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Sokolewicz, Zofia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Zakład Etnografii Instytutu Archeologii i Etnografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Karwicka, Teresa

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Współczesne problemy polskiej etnografii (materiały ogólnopolskiej konferencji etnograficznej zorganizowanej przez Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Katedrę Etnografii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Etnografii Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w dniach 24-26 marca 1983 roku / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Szałaśnictwo w Karpatach Polskich w świetle prac zespołowych w r. 1960 / ETNOGRAFIA POLSKA 1962 t.6

Kopczyńska-Jaworska, Bronisława

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Instytut Etnologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Jasiewicz, Zbigniew

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wędrówki pasterskie w Beskidzie Śląskim / ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.5

Kopczyńska-Jaworska, Bronisława

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Owcze sery zdobione z Karpat / ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.5

Kopczyńska-Jaworska, Bronisława

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Próba klasyfikacji typów pasterstwa karpackiego / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Kopczyńska-Jaworska, Bronisława

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wieś Gramada, problematyka i organizacja badań / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.1

Kopczyńska-Jaworska, Bronisława

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Warunki bytowe i budżet rodziny wiejskiej w Gramadzie / ETNOGRAFIA POLSKA 1971 t.15 z.1

Kopczyńska-Jaworska, Bronisława

Find similar objects  |  Add to bibliography