English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Jasiewicz, Zbigniew, 1985, Instytut Etnologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
Found : 126
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Badania nad kulturą rodzin europejskich. Założenia, problematyka, dotychczasowe wyniki / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Bednarski, Jacek; Jasiewicz, Zbigniew

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Pracownia Etnografii IHKM PAN w Poznaniu / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Posern-Zieliński, Aleksander

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Zakład Etnografii Instytutu Archeologii i Etnografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Karwicka, Teresa

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Sokolewicz, Zofia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Katedra Etnografii Uniwersytetu Łódzkiego / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Kopczyńska-Jaworska, Bronisława

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Katedra Etnografii Słowian Uniwersytetu Jagiellońskiego / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Zambrzycka-Kunachowicz, Anna; Robotycki, Czesław

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Katedra Etnografii Uniwersytetu im. Bolesława Bieruta we Wrocławiu / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Bazielich, Barbara

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Artykuły recenzyjne i omówienia / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Badania nad Cyganami / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Mróz, Lech

Find similar objects  |  Add to bibliography