English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Mróz, Lech, 1985, Badania nad Cyganami / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1
Found : 137
View:
1. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Jugosłowiańskie badania nad Cyganami / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.2

Mróz, Lech

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Badania polsko-macedońskie / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Strączek, Tomasz

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Badania nad kulturą rodzin europejskich. Założenia, problematyka, dotychczasowe wyniki / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Bednarski, Jacek; Jasiewicz, Zbigniew

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Artykuły recenzyjne i omówienia / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

O problemie cygańskim / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Mróz, Lech

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Instytut Etnologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Jasiewicz, Zbigniew

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Badanie kultury robotniczej dużego miasta / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Kopczyńska-Jaworska, Bronisława

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Zakład Etnografii Instytutu Archeologii i Etnografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Karwicka, Teresa

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Dychotomia natura - kultura jako szczególny problem etnologii / ETNOGRAFIA POLSKA 1985 t.29 z.1

Kaniowska, Katarzyna

Find similar objects  |  Add to bibliography