English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to edition
Botik, Ján, 1981, Bilans dwudziestoletniej działalności Czechosłowackiej Sekcji MKKKB / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2
Found : 112
View:
1. 

Z działalności Bułgarskiej Sekcji MKKKB / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2

Primowski, Anastas

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Praca Węgierskiej Sekcji MKKKB / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2

Földes, Lászlo

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dwadzieścia lat działalności Międzynarodowej Komisji do Badań Kultury Ludowej w Karpatach i na Bałkanach (MKKKB) / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2

Frolec, Vaclav

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Ochrona zabytków kultury ludowej w Karpatach Polskich / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2

Midura, Franciszek

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Z działalności Polskiej Komisji do Badań Kultury Ludowej w Karpatach / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2

Gładysz, Mieczysław

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Otwarcie obrad / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2

Burszta, Józef

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Tradycyjne i nowe składniki kultury życia codziennego oraz ich wzajemne oddziaływanie na przykładzie współczesnej Japonii / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.1

Arutiunow, Siergiej A.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Jubileuszowa Konferencja Międzynarodowej Komisji do Badań Kultury Ludowej w Karpatach i na Bałkanach (1959-1979) / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.2

Gładysz, Mieczysław

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Falsyfikacjonizm K. R. Poppera a twierdzenia etnologii / ETNOGRAFIA POLSKA 1981 t.25 z.1

Kloska, Gerhard

Find similar objects  |  Add to bibliography