English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[null = "Wielki odpust kalwaryjski Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kalwarii Pacławskiej"]