English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[null = "Roland Barhes ; Jan Stanisław Bystroń ; Georges Dumézil ; Stefan Czarnowski i Marcel Mauss (od socjologicznej interpretacji kultury do elementarnych kategorii myśli) ; Mircea Eliade, Rudolf Otto (Od fenomenologii religii do fenomenologii kultury)"]