English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.2

Publication structure:
 • ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.2
  • 1979, Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.2
  • Dynowski, Witold, 1979, Lucjan Turkowski (wspomnienie pośmiertne) / ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.2
  • Kutrzeba-Pojnarowa, Anna, 1979, Miejsce etnograficznych zbiorów muzealnych w kształtowaniu obrazu kultury narodu / ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.2
  • Kloska, Gerhard, 1979, Sytuacja pojęcia wartości w naukach społecznych / ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.2
  • Sokolewicz, Zofia, 1979, Kierunki badań etnograficznych nad etnogenezą Słowian / ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.2
  • Kutrzeba-Pojnarowa, Anna, 1979, Wkład Józefa Obrębskiego w badanie procesów etnicznych / ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.2
  • Sokolewicz, Zofia, 1979, Teoria kultury Kazimierza Moszyńskiego jako punkt wyjścia dla badań etnogenetycznych / ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.2
  • Czekanowska-Kuklińska, Anna, 1979, Trudności interpretacji łącznej wyników badań nad cechami morfologicznymi i funkcjonalnymi / ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.2
  • Staszczak, Zofia, 1979, Z metodyki wyznaczania pogranicz kulturowych (na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego) / ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.2
  • Pokropek, Marian, 1979, Zróżnicowanie kulturowe na pograniczu etniczno-językowym i jego odbicie w świadomości mieszkańców na przykładzie pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego w północno-wschodniej Polsce / ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.2
  • Mróz, Lech, 1979, Świadomościowe wyznaczniki dystansu etnicznego/ ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.2
  • Tomicki, Ryszard, 1979, Ludowa kosmogonia dualistyczna Słowian w świetle samojedzkich mitów stworzenia / ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.2
  • Kubiak, Krzysztof, 1979, Wyróżniki obcości w bajce białoruskiej. Cechy boskie i diabelskie "swego" i "obcego" / ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.2
  • Regulska, Elżbieta, 1979, Wyznaczniki odrębności etnicznej, fukcjonujące współcześnie w świadomości grupy ludności łemkowskiej na terenie dawnej Łemkowszczyzny / ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.2
  • Wrocławski, Krzysztof, 1979, Możliwości współpracy folklorystów z etnografami w badaniach nad etnogenezą Słowian / ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.2
  • Benedyktowicz, Zbigniew; Markowska, Danuta, 1979, O niektórych problemach identyfikacji kulturowej w procesie porozumiewania się / ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.2
  • Jasiewicz, Zbigniew, 1979, Machalla w Uzbekistanie. Tradycyjna społeczność dzielnic miejskich w życiu współczesnym / ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.2
  • Kabzińska-Stawarz, Iwona, 1979, Adaptacja młodzieży mongolskiej do środowiska pasterskiego / ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.2
  • Penkala, Danuta, 1979, "Gorące" i "zimne" w tradycyjnej medycynie Afganistanu / ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.2
  • 1979, Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.2