English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1977 t.21 z.1

Publication structure:
 • ETNOGRAFIA POLSKA 1977 t.21 z.1
  • 1977, Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1977 t.21 z.1
  • Biernacka, Maria, 1977, Tatiana Angełowa Kolewa 1932-1976 / ETNOGRAFIA POLSKA 1977 t.21 z.1
  • Bringéus, Nils-Arvid, 1977, Krytyka źródeł w badaniach etnologicznych / ETNOGRAFIA POLSKA 1977 t.21 z.1
  • Tomicki, Ryszard, 1977, Norma, wzór i wartość w życiu seksualnym tradycyjnych społeczności wiejskich w Polsce / ETNOGRAFIA POLSKA 1977 t.21 z.1
  • Kutrzeba-Pojnarowa, Anna, 1977, Jedność kultury krajów europejskich / ETNOGRAFIA POLSKA 1977 t.21 z.1
  • Kutrzeba-Pojnarowa, Anna; Stomma, Ludwik, 1977, Struktury elementarne i współczesne zmiany zwyczajów dotyczących małżeństw (przykład polski) / ETNOGRAFIA POLSKA 1977 t.21 z.1
  • Kopczyńska-Jaworska, Bronisława, 1977, Społeczne uwarunkowania zwyczajów związanych z wyborem współmałżonka oraz społeczne funkcje obrzędowości weselnej / ETNOGRAFIA POLSKA 1977 t.21 z.1
  • Dynowski, Witold, 1977, Sympozjum z badań nad kulturą i społeczeństwem Mongolii, 15 XII 1975 / ETNOGRAFIA POLSKA 1977 t.21 z.1
  • Wasilewski, Jerzy Sławomir, 1977, Symboliczne uniwersum jurty mongolskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1977 t.21 z.1
  • Szynkiewicz, Sławoj, 1977, Torguci Mongolii / ETNOGRAFIA POLSKA 1977 t.21 z.1
  • Mróz, Lech, 1977, Rytm torguckiego koczownika / ETNOGRAFIA POLSKA 1977 t.21 z.1
  • Kabzińska-Stawarz, Iwona, 1977, Czas wolny i rozrywka młodzieży pasterskiej w Mongolii / ETNOGRAFIA POLSKA 1977 t.21 z.1
  • Kałużyński, Stanisław, 1977, O kilku terminach z zakresu organizacji społecznej dawnych Mongołów / ETNOGRAFIA POLSKA 1977 t.21 z.1
  • Tulisow, Jerzy, 1977, Problemy etnogenezy Mandżurów / ETNOGRAFIA POLSKA 1977 t.21 z.1
  • Tryjarski, Edward, 1977, Problematyka mongolistyczna na 18 Sesji Stałej Międzynarodowej Konferencji Ałtaistycznej / ETNOGRAFIA POLSKA 1977 t.21 z.1
  • Czikowani, Tejmuraz, 1977, Formy pomocy wzajemnej w Dwaletii / ETNOGRAFIA POLSKA 1977 t.21 z.1
  • 1977, Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1977 t.21 z.1
  • 1977, Recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 1977 t.21 z.1