English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1974 t.18 z.2

Publication structure:
 • ETNOGRAFIA POLSKA 1974 t.18 z.2
  • 1974, Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1974 t.18 z.2
  • 1974, Włodzimierz Antoniewicz i jego powiązania z etnografią. Wspomnienie pośmiertne; Prof. dr Jorge Diaz / ETNOGRAFIA POLSKA 1974 t.18 z.2
  • Burszta, Józef, 1974, Problemy etnografii proponowane do omówienia w zbiorczym referacie Podsekcji Historii, Archeologii i Historii Kultury Materialnej na II Kongres Nauki Polskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1974 t.18 z.2
  • Kutrzeba-Pojnarowa, Anna, 1974, Ocena dorobku i perspektywy etnografii / ETNOGRAFIA POLSKA 1974 t.18 z.2
  • Kwaśniewicz, Krystyna, 1974, Teoretyczne i metodologiczne aspekty badań nad zwyczajami ludowymi. Przyczynek do dyskusji nad "Syntezą etnografii Polski" / ETNOGRAFIA POLSKA 1974 t.18 z.2
  • Tomicki, Ryszard, 1974, Zwyczaje i obrzędy. Uwagi na marginesie artykułu K. Kwaśniewicz / ETNOGRAFIA POLSKA 1974 t.18 z.2
  • Drozd, Mirosława Cecylia, 1974, Współczesne przemiany we wsi Goworki pod wpływem zatrudnienia pozarolniczego / ETNOGRAFIA POLSKA 1974 t.18 z.2
  • Dzięgiel, Leszek, 1974, Chłopstwo Afryki Wschodniej pod presją modernizacji / ETNOGRAFIA POLSKA 1974 t.18 z.2
  • Portis Winner, Irene, 1974, Studia nad społecznościami chłopskimi w antropologii amerykańskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1974 t.18 z.2
  • Macierewicz, Antoni, 1974, Upadek Tawantinsuyu , czyli z czego żyli Inkowie / ETNOGRAFIA POLSKA 1974 t.18 z.2
  • Paradowska, Maria, 1974, Badania Ignacego Domeyki nad kulturą Araukanów / ETNOGRAFIA POLSKA 1974 t.18 z.2
  • 1974, Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1974 t.18 z.2
  • 1974, Recenzje i artykuły recenzyjne / ETNOGRAFIA POLSKA 1974 t.18 z.2