English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

/ Etnografia Polska 1958 t.1

Publication structure:
 • Etnografia Polska 1958 t.1
  • 1958, Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • redakcja Etnografii Polskiej, 1958, Od Redakcji / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Dobrowolski, Kazimierz, 1958, Chłopska kultura tradycyjna / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Moszyński, Kazimierz, 1958, Niektóre wytyczne dla prac Polskiego Atlasu Etnograficznego / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Zawistowicz-Adamska, Kazimiera, 1958, Zagadnienia opracowań tekstowych w Polskim Atlasie Etnograficznym / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Dobrowolski, Kazimierz, 1958, Drogi rozwoju etnografii polskiej, jej obecne zadania, metody i związki z innymi naukami (rozważania dyskusyjne) / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Gładysz, Mieczysław, 1958, Prace nad etnograficzną monografią Górnego Śląska / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Szydłowski, Jerzy, 1958, Owagi o perwotnym osadnictwie Siołkowic Starych / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Zaręba, Alfred, 1958, Z badań dialektologicznych w Siołkowicach Starych / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Dobrowolska, Danuta ; Myrcik-Markowska, Danuta, 1958, Zróżnicowanie klasowe i zawodowe wsi Siołkowice Stare i Nowe w XIX i XX w. / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Bronicz, Stanisław, 1958, Rolnictwo wsi Siołkowice Stare i Nowe w XIX i XX w. / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Nizińska, Irena, 1958, Z badań nad rzemiosłem w Siołkowicach Starych / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Bazielichówna, Barbara, 1958, Transport i komunikacja w Siołkowicach Starych / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Misińska, Maria, 1958, Z badań nad flisem i łodziarstwem północno-wschodniej Opolszczyzny / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Gładyszowa, Maria, 1958, Zarys rozwoju budownictwa ludowego w Siołkowicach Starych w XIX i XX w. / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Dubiel, Leszek, 1958, Wnętrze domu chłopskiego w Siołkowicach Starych / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Bronicz, Stanisław, 1958, Siołkowicki strój ludowy / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Klimaszewska, Jadwiga, 1958, Siołkowickie obrzędy doroczne / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Ligęza, Józef, 1958, O pracach nad folklorem muzycznym pow. opolskiego / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Kowalska-Lewicka, Anna, 1958, Badania etnograficzne na Podhalu / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Zambrzycka, Anna, 1958, Z badań nad rzemiosłem na Podhalu / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Klimaszewska, Jadwiga, Fryś, Ewa, 1958, Materiały do rzemiosła ludowego w woj. kieleckim / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Dobrowolska, Danuta, 1958, Uwagi wstępne / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Kwaśniewicz, Władysław, 1958, Badania nad rozwojem narzędzi rolniczych we wsi małopolskiej i ich rolą w przeobrażeniach gospodarczych, społecznych i kulturalnych w XIX i XX w. / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Dobrowolska, Danuta, 1958, Górnicy salinarni w Wieliczce i ich kultura w latach 1880-1939 / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Dobrowolska, Danuta, 1958, Wczasy robotnicze w Polsce Ludowej. / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Frankowska, Maria, 1958, Prace nad monografią etnograficzną Wielkopolski / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Znamierowska-Pruefferowa, Maria, 1958, Z działalności Zespołu Etnograficznego IHKM PAN w Toruniu / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Fryczowa, Maria, 1958, Z pracy nad budownictwem ludowym Kujaw / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Zawistowicz-Adamska, Kazimiera, 1958, Prace Zespołu Etnograficznego w Łodzi / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Kopczyńska-Jaworska, Bronisława, 1958, Z badań nad pasterstwem i hodowlą na Podhalu / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Misińska, Maria, 1958, Z bada nad tkactwem we wsi Rzeczycy w pow. rawsko-mazowieckim / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Misińska, Maria, 1958, Z badań nad flisem na Pilicy / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • Biernacka, Maria, 1958, Kamieńczyk nad Bugiem, osada flisacka (koniec wieku XIX i pierwsza połowa XX w.) / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • 1958, Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1
  • 1958, Indeks / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1