English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Publication structure:
 • ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
  • 1967, Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
  • Dynowski, Witold, 1967, Etnografia w aktualnych tendencjach rozwojowych nauk społecznych / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
  • Kutrzeba-Pojnarowa, Anna, 1967, Współpraca nauk społecznych w studiach nad przeszłością i teraźniejszością kultury wsi polskiej (Na marginesie nowych wydawnictw źródłowych / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
  • 1967, Juliusz Zborowski / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
  • Dobrowolska, Agnieszka, 1967, Uwagi o rubieżach etnograficznych w centralnej Europie / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
  • Kopczyńska-Jaworska, Bronisława, 1967, Próba klasyfikacji typów pasterstwa karpackiego / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
  • Gładyszowa, Maria, 1967, O budownictwie ludowym w Karpatach Polskich / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
  • Bazińska, Barbara, 1967, Ślady działania instytucji czarownictwa w pamięci historycznej i praktykach pasterzy tatrzańskich / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
  • Olejnik, Jan, 1967, Magiczne wyobrażenia w rejonie Wysokich Tatr / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
  • Pietraszek, Edward, 1967, Zmiany wnętrz mieszkalnych we wsi nowotarskiej pod wpływem urbanizacji / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
  • Szromba-Rysowa, Zofia, 1967, Niektóre aspekty badań nad pożywieniem ludności wiejskiej w Beskidzie Śląskim / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
  • Zambrzycka-Kunachowicz, Anna, 1967, Badanie ośrodka krakowskiego nad rzemiosłem wiejskim / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
  • Wójtowicz, Janina, 1967, O Lasowiakach i gwarze lasowskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
  • Żywirska, Maria, 1967, Kurpie w Puszczy Białej / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
  • Paradowska, Maria, 1967, Karol Brzozowski - podróżnik i badacz Bliskiego Wschodu / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
  • Lewicki, Tadeusz, 1967, Najważniejsze problemy historiografii Afryki subsaharyjskiej na Międzynarodowym Kongresie Historii Afryki w Dar es Salaam / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
  • Mrozek, Anna, 1967, Obrona wartości i znaczenia jednostki w poglądach sufików (mistyków) islamu / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
  • Makulski, Krzysztof, 1967, Wprowadzenie historyczne do zagadnień współczesnej Sahary / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
  • Przesławska, Helena, 1967, Studia nad problemem rodziny wiejskiej i biedniackiej w Meksyku / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
  • Kohutnicki, Bohdan, 1967, Zagadnienia rekonstrukcji archeologicznej na podstawie materiałów etnograficznych / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
  • Posern-Zieliński, Aleksander, 1967, Melanezyjskie ruchy millenarystyczne jako przykład współczesnych przeobrażeń kulturowych / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
  • 1967, Z dziejów rozwoju form budownictwa ludów koczowniczych Ameryki Północnej. Namiot tipi / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
  • Gunda, Bela, 1967, Relikty dawnego rybołówstwa w Karpatach / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
  • Zadrożyńska-Barącz, Anna, 1967, Materiały do studiów nad genezą teatru / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
  • Petera, Janina, 1967, Tkactwo u pasterzy Aromunów w Albanii / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
  • Paprocka, Wanda, 1967, Materiały do historii organizacji przemysłu domowego i rzemiosła wiejskiego w Wielkiej Brytanii w końcu XIX i w XX w. / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
  • 1967, Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
  • 1967, Recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11