English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Publication structure:
 • Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.8 cz.II (mapy)
  • Pieńczak, Agnieszka, 2007, Kojarzenie małżeństw z udziałem swata/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
  • Pieńczak, Agnieszka, 2007, Kojarzenie małżeństw z udziałem swata w ujęciu chronologicznym/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
  • Pieńczak, Agnieszka, 2007, Wybór swata ze względu na płeć, I/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
  • Pieńczak, Agnieszka, 2007, Wybór swata ze względy na płeć, II/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
  • Pieńczak, Agnieszka, 2007, Kobiety i mężczyźni w roli swata/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
  • Pieńczak,Agnieszka,2007, Formy wynagrodzeń dla swata (wg ADV i materiałów PAE)/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
  • Pieńczak, Agnieszka, 2007, Nazwy gwarowe dla odób kojarzących pary, I/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
  • Pieńczak, Agnieszka, 2007, Nazwy gwarowe dla osób kojarzących pary, II/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
  • Pieńczak, Agnieszka, 2007, Nazwy gwarowe dla osób kojarzących pary, III/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
  • Pieńczak, Agnieszka, 2007, Nazwy gwarowe dla osób kojarzących pary, IV/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
  • Pieńczak, Agnieszka, 2007, Najczęstsze nazwy osób kojarzących pary/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
  • Pieńczak, Agnieszka, 2007, Nazwy gwarowe dla osób kojarzących pary, V/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
  • Pieńczak, Agnieszka, 2007, Nazwy gwarowe osób kojarzących pary (wg ADV), VI/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
  • Pieńczak, Agnieszka, 2007, Nazwy gwarowe osób kojarzących pary (wg ADV i AJK), VII/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
  • Pieńczak, Agnieszka, 2007, Swat informuje rodziców panny o planach małżeńskich kandydata/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
  • Pieńczak, Agnieszka, 2007, Swat rozpoczyna spotkanie z rodzicami panny w sposób symboliczny/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
  • Pieńczak, Agnieszka, 2007, Swat przedstawia zalety kandydata/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
  • Pieńczak, Agnieszka, 2007, Swat uzyskuje wstępną zgodę rodziców panny na małżeństwo/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
  • Pieńczak, Agnieszka, 2007, Swat uczestniczy w pertraktacjach majątkowych/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
  • Pieńczak, Agnieszka, 2007, Nazwy zaręczyn, I/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
  • Pieńczak, Agnieszka, 2007, Nazwy zaręczyn, II/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
  • Pieńczak, Agnieszka, 2007, Swat przewodniczy zaręczynom/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
  • Pieńczak, Agnieszka, 2007, Swat wygłasza orację do młodych podczas zaręczyn/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
  • Pieńczak, Agnieszka, 2007, Swat nakazuje młodym położenie związanych rąk na chlebie podczas zaręczyn/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
  • Pieńczak, Agnieszka, 2007, Swat wręcza pierścionek młodym podczas zaręczyn/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
  • Pieńczak, Agnieszka, 2007, Swat jest świadkiem i uczestniczy w łagodzeniu sporów wynikłych z zerwania umowy majątkowej/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
  • Pieńczak, Agnieszka, 2007, Ilość ról pełnionych przez swata podczas kojarzenia młżeństw, I/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)i
  • Pieńczak, Agnieszka, 2007, Ilość ról pełnionych przez swata podczas kojarzenia małżeństw, II/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
  • Pieńczak, Agnieszka, 2007, Najdalsze granice występowania poszczególnych ról pełnonych przez swata podczas kojarzenia małżeństw/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
  • Pieńczak, Agnieszka, 2007, Rozproszone zasięgi występowania poszczególnych ról swata podczas kojarzenia małżeństw (lata 70. XX wieku) / Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)