English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9

Publication structure:
 • ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9
  • 1965, Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9
  • Kutrzeba-Pojnarowa, Anna, 1965, Z zagadnień metodyki polskich prac etnograficznych: czas i przestrzeń w badaniach kultury ludowej / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9
  • Kwaśniewicz, Krystyna, 1965, Z badań nad zwyczajami dorocznymi w społeczności wiejskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9
  • Kwaśniewski, Krzysztof, 1965, Brogi jako element zagrody chłopskiej w Polsce (na podstawie badań etnograficznych w 1955 roku) / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9
  • Nizińska, Irena, Olszowy, Barbara, Szromba-Rysowa, Zofia, Zambrzycka-Kunachowicz, Anna, 1965, Zagadnienia wiejskiej wytwórczości domowej, rzemiosła i przemysłu Karpat Polskich w etnograficznej literaturze powojennej / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9
  • Dynowski, Witold, 1965, 250-lecie Muzeum Antropologii i Etnografii im.Piotra Wielkiego w Leningradzie / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9
  • Burchard, Przemysław, 1965, Z problematyki łuku / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9
  • Wolski, Krzysztof, 1965, Garncarstwo południowego Sindu (Pakistan Zachodni) / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9
  • Paradowska, Maria, 1965, Wkład polskich podróżników do historii etnografii. Relacje Aleksandra Jabłonowskiego o Bliskim Wschodzie / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9
  • 1965, Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9
  • 1965, Recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9
  • Burszta,Józef, 1965, Etnografia a współczesność. Nieco refleksji metodologicznych w związku z badaniami na Ziemiach Zachodnich / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9
  • Markowska, Danuta, 1965, Współczesne badania nad rodziną wiejską w Polsce / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9
  • Kutrzeba-Pojnarowa, Anna, 1965, VII Międzynarodowy kongres Nauk Antropologicznych i Etnologicznych w Moskwie 3-10 VIII 1964 / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9
  • Lewicki, Tadeusz, 1965, Źródła arabskie do dziejów Afryki na południe od Sahary / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9
  • Szynkiewicz, Sławoj, 1965, Rozpad rodziny macierzystej na Sumatrze a pozycja społeczna kobiety / ETNOGRAFIA POLSKA 1965 t.9