English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3

Publication structure:
 • ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
  • 1960, Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
  • Gładysz, Mieczysław, 1960, Kazimierz Moszyński (5 III 1887-30 III 1959) / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
  • Bibliografia prac Kazimierza Moszyńskiego / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
  • Antoniewicz,Włodzimierz, 1960, Naskalne wobrażenie wozów z końmi w północnej Afryce i na Saharze / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
  • Bratanić, Branimir, 1960, Nekoliko napomena o tehničkoj konstrukciji starog slavenskog plug / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
  • Bronicz, Stanisław, 1960, Pług o konstrukcji rylcowej na Śląsku Opolskim / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
  • Erixon, Sigurd, 1960, Der Wechsel von Wohnorten in Verbindung mit alten pimitiven Nahrungsverhältnissen in Schweden / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
  • Gansiniec, Ryszard, 1960, Dożynki starożytności klasycznej / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
  • Gansiniec, Zofia, 1960, Białka / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
  • Gavazzi, Milovan, 1960, Zapadno-panonski slovenski pojas u davnini / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
  • Grabowski, Tadeusz Stanisław, 1960, Z badań nad macedońską twórczością ludową / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
  • Haltsonen, Sulo, 1960, Einiges über Gebiet und Aufgaben der finnischen Etnographie / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
  • Hejnosz, Wojciech, 1960, Zagadnienia gospodarki żarowej w Polsce wczesnośredniowiecznej / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
  • Horák, Jiří, 1960, Ludvík Kuba a polská lidová píseň / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
  • Koschmieder, Erwin, 1960, Sopila. Instrument dęty muzyki ludowej na wyspie Krku / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
  • Kostrzewski, Józef, 1960, Haczyki do wędki z błyskawką / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
  • Kutrzeba-Pojnarowa, Anna, 1960, O nowy podręcznik etnografii Polski / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
  • Ligęza, Józef, 1960, Uwagi o etnograficznych badaniach folkloru muzycznego / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
  • Mjartan, Ján, 1960, Príspevok k výskumu ludového včelarstva na Hornej Nitre / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
  • Nasz, Adolf, 1960, Narzędzia żniwne w Polsce / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
  • Reinfuss, Roman, 1960, Piece do wypału naczyń w polskim garncarstwie ludowym / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
  • Sławski, Franciszek, 1960, O dwóch słowiańskich terminach z zakresu budownictwa / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
  • Taszycki, Witold, 1960, SŁowiańskie metronimiczne nazwy miejscowe / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
  • Tokarev, S. A., 1960, K voprosu o metodike izučeniâ terminologii rodstva / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
  • Urbańczyk, Stanisław, 1960, Słownik staropolski jako źródło etnograficzne / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
  • Václavík, Antonin, 1960, Od práce k lidovému obřadu a k lidovému uméni / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
  • Vakarel'ski, Hristo, 1960, Sledi na ednopolnata zemledelska sistema u Bl"garite / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
  • Węgrzynowicz, Leopold, 1960, Fedorki / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3
  • Znamierowska-Prüfferowa, Maria, 1960, Materiały dotyczące obrzędowości Karaimów Wileńszczyzny / ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3